Our Team

Our Team

Diagnostiska bedömningar

Vår klinik genomför noggranna utvärderingar och diagnostiska tester för att lokalisera grundorsakerna och triggers till.

Personlig behandling

Våra behandlingsplaner är skräddarsydda för varje patients unika tillstånd och innehåller ett multidisciplinärt tillvägagångssätt.

Läkemedelshantering

Genom att använda de senaste framstegen inom migränmediciner erbjuder vår klinik innovativa farmaceutiska behandlingar.

Interventionsförfaranden

För individer som söker alternativ eller tillägg till medicinering tillhandahåller vi olika interventionsprocedurer såsom.

Beteende- och kognitiva terapier

Vår klinik erbjuder tillgång till beteendeterapier, inklusive biofeedback, kognitiv.

Löpande stöd och utbildning

Utöver behandling är vi engagerade i att ge våra patienter kunskap.

Loh Chee Ming

With over 15 years of experience in manufacturing, education, hospitality, and IT services, Chee Ming has….

Adrian Perez

Adrian Perez is a dedicated L&D Professional with more than 12 years of professional experience. He has a focus ….

Sylvia Roldán Dohi

They told her that a scrawny kid like her would never dance on Broadway. She performed in a hit musical on……

Tom Mortimer

For 25 years Tom was a digital creative and strategy director, based in London but employed extensively across…….

Cheryl Samtaney

Cheryl lives in Mumbai, India, and has been in Learning & Development for over 25 years. She firmly believes that her role…….